تبلیغات
درباره خودم ودوستان
 
درباره خودم ودوستان
درباره وبلاگ
بررسی تطبیقی آموزههای دینی در اشعار پروین اعتصامی و سپیده کاشانی
احمدرضا نظری چروده، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
Acharvadeh@gmail.com
حسن اسدزاده خانقاه، دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
hasan.asadzadeh@yahoo.com
چکیده
با گسترش روزافزون علم و تکنولوژی، انسان امروز، بیش از هر زمان دیگر خود را نیازمند بازگشت به معنویت می داندد .
به دیگر بیان رشد چشمگیر صنعت و تکنولوژی با تمام مزایایی که داشته، نتوانسته است جایگزینی مناسب برای پرکردن
خلأهای ناشی از فقدان معنویت در زندگی بشر گردد که نتیجهی آن، بازگشدت ناخودآگداه جوامدش بشدر ی بده د ید ن و
ارزش های اخلاقی است. در این میان نقش ادبیات به عنوان بخشی مهم از فرهند هدر جامعده، در گسدترش و تدرو یج
آموزههای دینی و اخلاقی انکارناپذیر است، به طوری که با بررسی ادبیات هر دوره می توان سیر تحول فکری و فرهنگی
آن جامعه را نیز مورد ارزیابی قرار داد. براین اساس، مقالهی حاضر با روش توصیفی تحلیلی، اشعار دو بانوی شاعر و -
ادیب ایران یعنی پروین اعتصامی) 0321 0231 ش( و سپیده کاشانی) 0230 0201 ش( را مورد تحلیل و ارزید ابی قدرار - -
داده و به این نتیجه رسیده است که هردو شاعر به عنوان زنان مسلمان، آموزه های دینی را بده طدور گسدترده در اشدعار
خود به کار بردهاند و مخاطبان خود را به پیروی از مضامین اخلاقی دعوت نمودهاند.
واژگان کلیدی: آموزههای دینی ، پروین اعتصامی، سپیده کاشانی، شعر.


ادامه مطلب


نوع مطلب : نویسندگان، عرفان ایرانی، بیوگرافی، 
برچسب ها : بررسی تطبیقی آموزههای دینی در اشعار پروین اعتصامی و سپیده کاشانی احمدرضا نظری چروده، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی آستارا Acharvadeh@gmail.com حسن اسدزاده خانقاه، دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی آستارا hasan.asadzadeh@yahoo.com،
لینک های مرتبط :
بررسی تطبیقی مرگ و زندگی در آثار سهراب سپهری و کریشنا مورتی
احمدرضا نظری چروده؛ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد آستارا
Acharvadeh@gmail.com
تلا صالحی مقدم؛ دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد اسلامی آستارا
Tellasalehimoghadam@yahoo.com
چکیده


هنگام آفرینش انسان، به همراه او دو پدیده نیز متولد شدند: مرگ و زندگی. از دیرباز انسان ها به این دو پدیده، نظرگااهی
خاص ابراز داشته اند و همیشه برایشان قابل تامل بوده و درباره چستی و ماهیت ایان دو باا ییادیگر باه بحاد و یاد مای
پرداختهاند. از این بین دیدگاههایی دینیای که حو این دو پدیده به ویود آمد، ییی نگرش عرفا و متصوفه به ایان دو پدیاده
است. اینان کسانی بودند که به تبیین ماهیت این دو پدیده پرداختند و به مارگ و زنادگی نگااهی یار از نگااه هاای متااار
داشتند. از دید آنان مرگ، تولد دوباره است و زندگی، تمرین و آمادگی برای مرگ. از یمله کسانی که در دوره مااصار چناین
دیدگاه و نظری نسبت به مرگ و زندگی ارائه دادند سهراب سپهری و ییدوکریشنامورتی هستند. در پاووهش حاضار پاز از
اشاره مختصری به زندگی آن دو، به تبین زندگی و مرگ و مفهوم شناسی آن پرداخته شده است و سپز به بررسی بازتااب
و تطبیق این دو پدیده در آراء و آثار ایشان قلم رانده است.
واژگان کلیدی: اگزیستانسیالیسم،سارتر،مولوی،فلسفه،عرفان،انسان.
.ادامه مطلب


نوع مطلب : مقالات پژوهشی، بیوگرافی، شعر نو(معاصر)، بیوگرافی شاعران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

هوشنگ گلشیری


Jump to navigationJump to search
هوشنگ گلشیری
Golshiri-Esfahan-1975.jpg
در حال خواندن «بختک»، اصفهان، ۱۳۵۳، عکس از رضا نوربختیار.
زادروز۲۵ اسفند ۱۳۱۶
اصفهان
مرگ۱۶ خرداد ۱۳۷۹
بیمارستان ایران‌مهر، تهران
ملیتایرانی
علت مرگبیماری مننژیت
جایگاه خاکسپاریامامزاده طاهر، کرج
پیشهنویسنده، روزنامه‌نگار
کتاب‌هاشازده احتجاب، آینه‌های دردار،جُبّه‌خانه، جن نامه، بره گمشده راعی
همسر(ها)فرزانه طاهری
فرزندانغزل، باربد
صفحه در دادگان فیلم‌ها

هوشنگ گلشیری (۲۵ اسفند ۱۳۱۶ در اصفهان[۱] - ۱۶ خرداد ۱۳۷۹ در بیمارستان ایران‌مهر تهران[۲]) نویسندهٔ معاصر ایرانی و سردبیر مجلهٔ کارنامه بود. مورّخان ادبی وی را از تأثیرگذارترین داستان‌نویسان معاصر زبان فارسی دانسته‌اند.[۳][۴]

او با نگارش رمان کوتاه شازده احتجاب در اواخر دههٔ چهل خورشیدی به شهرت فراوانی رسید. این کتاب را یکی از قوی‌ترین داستان‌های ایرانی خوانده‌اند.[۱]

گلشیری کارش را با آموزگاری در روستاها و سپس‌تر در اصفهان آغاز کرد. از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ به دعوتِ بهرام بیضایی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران استادی کرد.[۵] پس از انقلاب با تشکیل جلسات هفتگی داستان‌خوانی و نقد داستان از سال ۱۳۶۲ تا پایان عمر خود نسلی از نویسندگان را پرورش داد که در دههٔ هفتاد خورشیدی به شهرت رسیدند.[۱] او همچنین عضو کانون نویسندگان ایران و از بنیانگذاران حلقه ادبی جُنگ اصفهان بود.[۶]

  زندگی‌نامه[ویرایش متنی]

  گلشیری به تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۱۶ در اصفهان به دنیا آمد. در کودکی همراه با خانواده به آبادان رفت. خود وی دوران زندگی در آبادان را در شکل‌گیری شخصیت خود بسیار مؤثر می‌دانست.[۷] در سال ۱۳۳۸ تحصیل در رشتهٔ ادبیات فارسی را در دانشگاه اصفهان آغاز کرد. آشنایی با انجمن ادبی صائب در همین دوره نیز اتفاقی مهم در زندگی او بود. گلشیری کار ادبی را با جمع‌آوری فولکلور مناطقاصفهان در سال ۱۳۳۹ آغاز کرد.[۸] سپس مدتی شعر می‌سرود. خیلی زود دریافت که در این زمینه استعدادی ندارد، بنابراین سرودن را کنار گذاشت و به نگارش داستان پرداخت.[۱] وی پس از چندی همراهِ شماری از نویسندگان نواندیش مانند ابوالحسن نجفی و محمد حقوقی جلسات یا حلقهٔ ادبی جُنگ اصفهان را پایه گذارد.[۶]

  گلشیری از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ به دعوتِ بهرام بیضایی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران استادی کرد.[۹] او در سال ۱۳۵۸ با فرزانه طاهری که مترجم است ازدواج کرد. حاصل این ازدواج دو فرزند به نام‌های غزل و باربد است. احمد گلشیری برادر وی مترجم و سیامک گلشیری برادرزاده او نیز نویسنده است. دیگر برادر زاده او سیاوش گلشیری نویسنده و منتقد می‌باشد.

  سرانجام گلشیری در سن ۶۲ سالگی بر اثر ابتلاء به بیماری مننژیت که نخستین نشانه‌های آن از پاییز ۱۳۷۸ خورشیدی پدیدار شده بود[۱۰] در بیمارستان ایران‌مهر درگذشت. او را در امامزاده طاهرشهر کرج به خاک سپردند.[۶]


  فعالیت‌ها[ویرایش متنی]

  در سال ۱۳۶۸، در اولین سفر به خارج از کشور پس از انقلاب برای سخنرانی و داستان‌خوانی به هلند (با دعوت سازمان آیدا)، و شهرهای مختلف انگلستان و سوئد رفت. در سال ۱۳۶۹ نیز برای شرکت در جلسات خانهٔ فرهنگ‌های جهان در برلین به آلمان سفر کرد. در این سفر در شهرهای مختلف آلمان، سوئد، دانمارک و فرانسه سخنرانی و داستان‌خوانی کرد. در بهار ۱۳۷۱ به آلمان، آمریکا، سوئد، بلژیک و در بهمن ۱۳۷۲ هم به آلمان، هلند، بلژیک سفر کرد.


  بنیاد گلشیری[ویرایش متنی]

  آرامگاه پیشین هوشنگ گلشیری
  آرامگاه کنونی هوشنگ گلشیری که سنگش تخریب شده‌است.

  پس از درگذشت وی، بنیاد هوشنگ گلشیری برای ادامهٔ تلاش‌های او و حمایت از فعالیت‌های ادبی تشکیل شد و جایزهٔ هوشنگ گلشیریرا برای اهدا به آثار منتخب ادبیات فارسی برقرار کرد.

  جوایز و افتخارات[ویرایش متنی]

  آثار[ویرایش متنی]

  مجموعه‌های داستان‌های کوتاه[ویرایش متنی]

  داستان‌های بلند[ویرایش متنی]

  رمان‌ها[ویرایش متنی]

  فیلم‌نامه[ویرایش متنی]

  آثار غیرداستانی[ویرایش متنی]


  نوع مطلب :
  برچسب ها : هوشنگ گلشیری (۲۵ اسفند ۱۳۱۶ در اصفهان[۱] - ۱۶ خرداد ۱۳۷۹ در بیمارستان ایران‌مهر تهران[۲]) نویسندهٔ معاصر ایرانی و سردبیر مجلهٔ کارنامه بود. مورّخان ادبی وی را از تأثیرگذارترین داستان‌نویسان معاصر زبان فارسی دانسته‌اند.[۳][۴]،
  لینک های مرتبط :

  عباس معروفی (زاده ۲۷ اردیبهشت ١٣٣۶ تهران ) رمان‌نویس، نمایش‌نامه‌نویس، شاعر، ناشر و روزنامه‌نگار معاصر ایرانی مقیم آلمان است.[۱] او فعالیت ادبی خود را زیر نظر هوشنگ گلشیری و محمدعلی سپانلو آغاز کرد و در دهه شصت با چاپ رمان سمفونی مردگان در عرصه ادبیات ایران به شهرت رسید.

  معروفی به خاطر موضع‌گیری علیه حکومت ایران بارها بازجویی شد و سرانجام تحت فشار سیاسی از ایران خارج شد و به آلمان رفت.

  زندگی‌نامه[ویرایش متنی]

  عباس معروفی به سال ۱۳۳۶ خورشیدی در تهران (بازارچه‌ی نایب‌السلطنه) متولد شد. دیپلمه ریاضی از دبیرستان مروی، و فارغ‌التحصیل هنرهای زیبای تهران در رشته ادبیات دراماتیک است و حدود یازده سال معلم ادبیات در دبیرستان‌های هدف و خوارزمی تهران بوده‌است.

  نخستین مجموعه داستان او با نام «روبروی آفتاب» در سال ۱۳۵۹ در تهران منتشر شد. پیش و پس از آن نیز داستان‌های او در برخی مطبوعات به چاپ می‌رسید اما با انتشار «سمفونی مردگان» بود که نامش به عنوان نویسنده تثبیت شد.

  در تابستان ۱۳۶۰ ساختمان کانون نویسندگان ایران توسط دادستانی انقلاب پلمب شد. عباس معروفی زیر نظر هیئت دبیران کانون (احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، باقر پرهام، محمد محمدعلی، و محمد مختاری) با شکستن پلمب، اسناد کانون را به جای امن رساند تا جان اعضای کانون محفوظ بماند.

  در سال ۱۳۶۶ به عنوان مدیر اجراهای صحنه‌ای، مدیر ارکستر سمفونیک تهران، و مدیر روابط عمومی (سه سال و نیم) بیش از ۵۰۰ کنسرت موسیقی از هنرمندان مختلف کشور به اجرا درآورد که از تلاش‌های شبانه‌روزی اوست. مجلهٔ موسیقی «آهنگ» نیز به سردبیری او در همین دوران انتشار یافت.

  در سال ۱۳۶۹ مجله ادبی «گردون» را پایه‌گذاری کرد و بطور جدی به کار مطبوعات ادبی روی آورد. سبک و روال وی در این نشریه با انتظارات دولت ایران مغایر بود و موجب فشارهای پی در پی و سرانجام محاکمه و توقیف آن شد. یکی از مهمترین اقدامات مجله گردون طرح موضوع فعالیت مجدد کانون نویسندگان ایران بود. در سال ۱۳۶۹ جلسات سومین دورهٔ کانون نویسندگان ایران آغاز شد و در سال ۱۳۷۳ به انتشار متن «ما نویسنده‌ایم» انجامید.

  معروفی در پی توقیف «گردون» ناگزیر به ترک وطن شد. او به آلمان رفت و مدتی از بورس «خانه هاینریش بل» بهره گرفت؛ و یک سال هم به عنوان مدیر در آن خانه کار کرد. پس از آن برای گذران زندگی دست به کارهای مختلف زد؛ مدتی به عنوان مدیر شبانه یک هتل کار کرد و آنگاه «خانه هنر و ادبیات هدایت» بزرگترین کتابفروشی ایرانی در اروپا را در خیابان کانت برلین، بنیاد نهاد و به کار کتابفروشی مشغول شد؛ و کلاس‌های داستان‌نویسی خود را نیز در همان محل تشکیل داد. چاپخانه و نشر گردون هم در همین مکان برقرار است که تاکنون بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب از نویسندگان تبعیدی و آثار ممنوع در ایران را منتشر کرده‌است.

  او سردبیر نشریه ادبی گردون بود که توقیف شد.[۲]

  او همچنین بنیان‌گذار سه جایزه ادبی قلم زرین گردون، قلم زرین زمانه و جایزه ادبی تیرگان است.

  آثار[ویرایش متنی]

  رمان[ویرایش متنی]

  مجموعه داستان[ویرایش متنی]

  نمایشنامه[ویرایش متنی]

  شعر[ویرایش متنی]

  مقالات[ویرایش متنی]

  مجله[ویرایش متنی]

  جوایز[ویرایش متنی]

  • جایزه هلمن هامت (مشترکاً با هوشنگ گلشیری) ۱۹۹۶
  • جایزه روزنامه‌نگار آزاده سال، اتحادیه روزنامه‌نگاران کانادا، ۱۹۹۶
  • جایزه «بنیاد انتشارات ادبی فلسفی سور کامپ»، برای رمان سمفونی مردگان ۲۰۰۱[۲]
  • برنده جایزه بنیاد ادبی آرتولد تسوایگ در سال ۲۰۰۲
  نوع مطلب : بیوگرافی شاعران، دانشمندان، بیوگرافی، شعر نو(معاصر)، موسیقی اصیل ایرانی، 
  برچسب ها : عباس معروفی (زاده ۲۷ اردیبهشت ١٣٣۶ تهران ) رمان‌نویس، نمایش‌نامه‌نویس، شاعر، ناشر و روزنامه‌نگار معاصر ایرانی،
  لینک های مرتبط :

  دکتر عبدالاحد غیبی، تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع دکتری زبان و ادبیات عربی به اتمام رساند. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از جمله فعالیت‌های وی است.

  او علاوه بر تدریس دروس دانشگاهی به راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های دانشجویان نیز مشغول است و تاکنون چندین مقاله به رشته تحریر درآورده است. «بررسی رویکردهای جدید ابن‌مالک در پاره‌ای از قواعد نحوی»، «اثر المذهب الفاطمی فی شعر مؤیدالدین الشیرازی»، «بازتاب قرآنی امر به معروف و نهی از منکر در شعر معروف رصافی» و «بارقه‌های عفت در عاشقانه‌های ابراهیم ناجی» برخی از این آثار است.[۱] 

  جستارهای وابسته

  پانویس

  پیوند به بیرون

  نوع مطلب : بیوگرافی، عرفان ایرانی، مقالات پژوهشی، دانشمندان، 
  برچسب ها :
  لینک های مرتبط :
  نام و نام خانوادگی: 

  دکتر عبدالاحد غیبی

  تعداد اسناد علمی: 4


  صنایع لفظی ومعنوی درارتقیّات صفی الدین حلّی

  استاد راهنما: دکتر علی قهرمانی ، استاد مشاور: دکتر عبدالاحد غیبی ، دانشجو: صیاد پناهی ،
  پایان نامه: دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
  تعداد پژوهش در سال های مختلف
  نوع سند
  مقاله نشریه(3)
  پایان‌نامه(1)
  محل نشر
  احسن الحدیث(1)
  ادبیات پایداری(1)
  لسان مبین(پژوهش ادب عرب)(1)
  نوع مطلب : مقالات پژوهشی، عرفان ایرانی، دانشمندان، بیوگرافی، 
  برچسب ها : دکتر عبدالاحد غیبی،
  لینک های مرتبط :

  فهرست دانشمندان ایرانی پیش از دوران معاصر  ادامه مطلب


  نوع مطلب : بیوگرافی شاعران، 
  برچسب ها :
  لینک های مرتبط :

  محورهای کنفرانس
  نوع مطلب :
  برچسب ها :
  لینک های مرتبط :

  آبشارها از زیباترین جلوه‌های طبیعت هستند؛ شگفت‌انگیزترین و دیدنی‌ترین مناظری که ممکن است در طبیعت ببینید. بسیاری از آبشارهای سراسر جهان، جزء مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین مقاصد گردشگری دنیا به شمار می‌روند. در این مقاله با مشهورترین آبشارهای دنیا آشنا می‌شویم. با کجارو همراه باشید.

  آیا می‌دانستید؟

  شهر ایلیگان (Iligan) واقع در میندانائو شمالی (Northern Mindanao) کشور فیلیپین، شهر آبشارهای باشکوه نامیده می‌شود چرا که آبشارهای متعددی در این ناحیه وجود دارند. نزدیک به ۲۳ آبشار در اطراف این شهر قرار گرفته‌اند که از میان آنها آبشار کریستینا از بقیه شناخته‌شده‌تر است.

  آبشارها یکی از زیباترین جلوه‌های طبیعت هستند که دوستداران طبیعت معمولا علاقه‌ی زیادی به آنها نشان می‌دهند. یک آبشار، زمانی تشکیل می‌شود که آب جاری یا رود از یک صخره فرود بیاید. این آب از ارتفاع زیادی فرود می‌آید و به همین دلیل انرژی زیادی دارد. با توجه به نحوه‌ی فرود و ارتفاع آبشار، آبشارها را در چند دسته‌ی شیرجه‌ای، دم اسبی، چند جوی، پهن‌رود، چند صخره‌ای و... تقسیم می‌کنند. آبشارها علاوه بر این که از پدیده‌های جغرافیایی جذابی هستند، مکان مناسبی برای جذب گردشگر از سراسر دنیا به شمار می‌روند. برخی از آبشارهای سراسر دنیا نیز به عنوان میراث جهانی یونسکو شناخته شده‌اند. در ادامه با شناخته‌شده‌ترین آبشارهای جهان آشنا می‌شویم.

  آبشار آنجل (Angel Falls)

  این آبشار که نامش را از نام کاشف خود یعنی جیمز کراوفورد انجل (James Crawford Angel) گرفته، مرتفع‌ترین آبشار جهان است. این آبشار ارتفاعی ۹۷۹ متری و ریزشگاهی ۸۰۷ متری تا رود چوران (Churun River) دارد. آبشار آنجل در ایالت بولیوار کشور ونزوئلا قرار گرفته و میراث جهانی یونسکو است. چون این آبشار در جنگل‌های انبوه قرار دارد، تا دهه‌ی ۱۹۳۰ که دولت ونزوئلا به جستجو با هواپیما نپرداخته بود، ناشناخته باقی ‌مانده بود.

  آبشار آنجل

  آبشار دتیفوس (Dettifoss)

  این آبشار در پارک ملی Vatnajokull در کشور ایسلند قرار دارد. حوضه‌ی آبریز این آبشار، رود یوکولسا آ فیولوم است. آبشار دتیفوس قدرتمندترین آبشار قاره‌ی اروپا به شمار می‌رود. از سال ۲۰۱۲ مسیر جدیدی در این مکان احداث شده که با کمک آن می‌توانید از این آبشار بازدید کنید.

  آبشار دتیفوس

  آبشار گولفوس (Gullfoss)

  این آبشار در دره‌ی رود Hvita در ایسلند قرار گرفته و یکی از شناخته‌شده‌ترین و محبوب‌ترین آبشارهای این کشور است. ترجمه‌ی تحت‌اللفظی نام این آبشار، آبشار طلایی است. این آبشار در پلکانی صخره‌ای و سه سطحی جریان دارد سپس به شکافی به عرض بیست متر و طول ۲.۵ کیلومتر می‌ریزد. البته این آبشار به نحوی قرار گرفته که این شکاف قابل دیدن نیست. انگار که رودخانه در زمین غیب شده است.

  آبشار گولفوس

  آبشار ایگوازو (Iguazu Falls)

  این آبشار در مرز بین برزیل و آرژانتین قرار گرفته و به خاطر مناظر و چشم‌اندازهای زیبا و نفس‌گیرش شهرت دارد. با وجود اینکه ارتفاع آن فقط ۸۹ متر است اما به خاطر زیباییش به عنوان چهارمین آبشار جهان شناخته می‌شود. یکی از ویژگی‌های جالب توجه این آبشار، شکل نعل‌مانند صخره‌های آن است که گلوی شیطان نیز نامیده می‌شود. Alvar Nunez Cabeza de Vaca، جهانگرد اسپانیایی، آن را کشف کرده است.

  آبشار ایگواسو (Iguazu)

  آبشار نیاگارا (Niagara Falls)

  این آبشارها یکی از قدرتمندترین آبشارهای کل دنیا هستند که سرعت جریان آب آنها، شش میلیون متر مکعب بر دقیقه است. این آبشار در مرز بین کانادا و آمریکا واقع شده است. آبشارهای نیاگارا در واقع مجموعه‌ای از سه آبشار به نام‌های آبشار نعل اسب، آبشار آمریکایی و آبشار نقاب عروس است. این مجموعه به دلیل زیبایی حیرت‌انگیزش در سراسر دنیا شناخته شده است و سالانه تعداد زیادی گردشگر را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشاند.

  آبشار نیاگارا

  آبشار پلیتویک (Plitvice)

  این آبشار در مرز پارک ملی دریاچه‌های پلیتویک در کشور کرواسی بین زاگرب و زادار قرار گرفته است. ۱۶ دریاچه‌ی جدا از هم در این منطقه وجود دارند که ۱۲ تای آن در سطح بالاتر و ۴ تای آن در سطحی پایین‌تر قرار هستند و از طریق آبشارها و رودهایی به هم متصل شده‌اند. منظره‌ی این دریاچه‌ها و آبشارها، یکی از زیباترین چشم اندازهایی است که ممکن است در زندگی خود ببینید. یکی دیگر از دلایلی که موجب به شهرت رسیدن این آبشارها و دریاچه‌ها شده، رنگ‌های متفاوت آنها به دلیل داشتن مواد معدنی گوناگون است.

  آبشار پلیتویک (Plitvice)

  آبشار راین (Rhine Falls)

  این آبشار که در شهر شفوزان (Schaffhausen) در شمال سوئیس قرار دارد، بزرگ‌ترین آبشار پهن‌رود در قاره‌ی اروپا است. زمین‌شناسان معتقد هستند که این آبشار، ۱۷ هزار سال پیش شکل گرفته است از این رو یکی از قدیمی‌ترین آبشارهای جهان به شمار می‌رود. نحوه‌ی شکل‌گیری این آبشار به گونه‌ای است که ماهی‌ها نمی‌توانند از آن بالا بروند، تنها مارماهی‌ها با کمک صخره‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند.

  آبشار راین

  آبشار ساترلند (Sutherland Falls)

  این آبشار در تنگه‌ی میلفورد (Milford)، در جزیره‌ی جنوبی نیوزیلند قرار دارد که تا مدت‌های مدیدی تصور می‌شد که بلندترین آبشار این کشور است. این آبشار ۵۸۰ متر ارتفاع دارد و نسبت به آبشار براون با ۸۳۴ متر ارتفاع، در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. این آبشار در واقع از سه آبشار دیگر تشکیل شده که اولی ۲۲۹ متر، دومی ۲۴۸ متر و سومی که پایین‌تر از بقیه قرار گرفته ۱۰۳ متر ارتفاع دارد.

  آبشار ساترلند (Sutherland)

  آبشار ویکتوریا (Victoria Falls)

  آبشار ویکتوریا با ۱۷۰۸ متر عرض و ۱۰۸ متر ارتفاع، عریض‌ترین آبشار دنیا است که در مرز بین زامبیا و زیمبابوه قرار گرفته است. منبع این آبشار، رود زامبزی (Zambezi) است. این آبشار به خاطر صدایی که تولید می‌کند، در زبان اهالی منطقه، موسی اوآ تونیا (Mosi-oa-Tunya) نامیده می‌شود که به معنی "مه خروشان" است.

  آبشار ویکتوریا

  آبشار یوسیمیتی (Yosemite Falls)

  این آبشار که بلندترین آبشار آمریکای شمالی است، در پارک ملی یوسیمیتی در کالیفرنیا واقع شده است. این مجموعه آبشار، با ارتفاع ۲۴۲۵ پا یا ۷۳۹ متر، بیستمین آبشار بلند جهان است. این مجموعه از دو آبشار شیرجه‌ای و یک آبشار دیگر تشکیل شده است.

  آبشار یوسیمیتی (Yosemite)

  آبشار کائتور (Kaieteur Falls)

  یکی از قدرتمندترین آبشارهای جهان، آبشار کائتور است که در پارکی ملی به همین نام در کشور گویان واقع شده است. طبق فهرست اطلاعات آبشارهای جهان، آبشار کائوتر از نوع قطره‌ای و صدوبیست‌وسومین آبشار بلند جهان است. به علاوه از نظر حجم، نوزدهمین آبشار بزرگ و بیست‌و‌ششمین آبشار زیبای جهان است. ارتفاع این آبشار سه برابر آبشارهای معروف نیاگارا است و ترکیب منحصر‌ به‌ فرد حجم زیاد و ارتفاع بالا، آن را به یکی از قدرتمندترین آبشارهای جهان تبدیل کرده است.

  آبشار کائتور (Kaieteur)

  آبشار یلواستون (Yellowstone Falls)

  این آبشار در پارک ملی یلواستون، وایومینگ ایالات متحده‌ی آمریکا قرار گرفته است. این مجموعه از دو آبشار یکی بالاتر به ارتفاع ۱۰۹ پا (۳۳ متر) و دیگری که پایین‌تر قرار گرفته و ۳۰۸ پا (۹۴) ارتفاع دارد، تشکیل شده است. آبشار پایینی دو برابر نیاگارا ارتفاع دارد و از میان دره‌های باریک و عمیق جریان یافته و به آبگیر کم‌عمقی می‌ریزد. مناطق متعددی برای بازدید از این آبشار وجود دارد که هر کدام چشم‌انداز متفاوت و بی‌نظیری دارند. بنابراین هیچ کدام را نباید از دست بدهید.

  آبشار یلواستون

  آبشار جاگ (Jog Falls)

  این آبشار در ایالت جنوب غربی کارناتاکا در هند واقع شده و دومین آبشار شیرجه‌ای بلند دنیا است. این آبشار که به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود، از ارتفاع ۲۵۳ متری فرو می‌ریزد. این آبشار توسط رود شاراواتی ایجاد شده و یکی از مقاصد مهم گردشگری به خصوص در فصل‌های پرگردشگر (فصل‌های مانسون) است. جنگل‌های بارانی اطراف آبشار، انبوه و سرسبز هستند. دپارتمان گردشگری این کشور ۱۵۰۰ پله برای دسترسی بهتر گردشگران به این آبشار و فراهم کردن چشم‌اندازهای بی‌نظیر ساخته است.

  آبشار جاگ

  آبشار توگلا (Tugela Falls)

  این آبشار با ارتفاع کلی ۹۴۸ متر، دومین آبشار بلند دنیا است و در رشته‌ کوه Drakensberg، واقع در ایالت کوازولو ناتال آفریقای جنوبی و پارک ملی Royal قرار گرفته است. بسیاری از گردشگران برای دیدن بهترین چشم‌انداز این آبشار کمی کوهنوردی می‌کنند.

  آبشار توگلا (Tugela)

  آبشار دتیان (Detian)

  آبشار Ban Gioc – Detian پس از آبشارهای ویکتوریا، ایگوآسو و نیاگارا، چهارمین آبشار بزرگ جهان است که در واقع از ترکیب دو آبشار و بر روی رود Guichun تشکیل شده است. گونه‌های متعددی از گیاهان بومی در اطراف این آبشار دیده می‌شوند. این مکان طبق گفته‌ی اهالی، در گذشته مخفی‌گاهی برای راهزنان محلی بوده که اکنون نیز گهگاه گنیجینه‌های مخفی‌شده‌ی آن، کشف می‌شوند. این آبشار ۳۰ متر ارتفاع دارد. صدای برخورد آب با صخره‌ها و غرش امواج از فاصله‌های دور نیز شنیده می‌شود.

  آبشار دتیان (Detian)

  آبشار نیل آبی (Blue Nile Falls)

  یکی از شناخته‌شده‌ترین جاذبه‌های گردشگری اتیوپی، آبشار رود نیل آبی با ارتفاع ۴۰ متر است. این آبشارها در زبان امهری، 'tis issat' نامیده می‌شوند. این آبشار در بخش بالایی رود نیل آبی واقع شده است. این آبشارها از چهار رشته تشکیل شده‌اند که در فصل‌های خشک، بسیار کم‌آب هستند و در فصل‌های بارانی عرضشان به ۴۰۰ متر نیز می‌رسد. اولین پل سنگی ساخته‌شده در اتیوپی در فاصله‌ی نزدیکی از رود پایین دست آبشار قرار داد.

  آبشار نیل آبی

  آبشار دودن (Düden Waterfalls)

  آبشار دودن مجموعه‌ای از چند آبشار است که در آنتالیای ترکیه واقع شده‌اند. رود دودن از کوه Taurus سرچشمه می‌گیرد و به دریای مدیترانه می‌ریزد و در مسیر خود دو آبشار ایجاد می‌کند که با اسم‌های دودن بالا و دودن پایین شناخته می‌شوند. دودن بالا، ۱۵ متر ارتفاع و ۲۰ متر عرض دارد و در یک دره قرار گرفته است. یک غار طبیعی در پشت این آبشار شکل گرفته که مکان مناسبی برای نشستن و تماشای آبشارها است. در باغ‌های اطراف این آبشار، رستوران، راه‌های چوبی و مکان‌هایی برای استراحت و تفریح وجود دارند. دودن پایین نیز منظره‌ی شگفت‌انگیزی از یک آبشار دیدنی را به نمایش می‌گذارد که از صخره‌ها فرو ریخته و به دریای مدیترانه می‌ریزد.

  آبشار دودن (Düden)

  آبشار رامونا (Ramona Waterfalls)

  این آبشار ۳۷ متری که از بالای صخره‌های بازالت ستونی فرو می‌ریزد، در اورگان ایالات متحده‌ی آمریکا واقع شده است. شکل حیرت‌انگیز صخره‌های این آبشار بر اثر فوران مواد مذاب تشکیل شده است. وقتی این مواد مذاب به آرامی سرد می‌شوند، این اشکال شش‌ضلعی را به وجود می‌آورند. بعدها فرسایش موجب ایجاد اشکال ستونی منحصر به‌ فردی در این صخره‌ها شده است. این آبشار یکی از مقاصد گردشگری شناخته‌ شده و مناسب برای کوهنوردی است. ارتفاع این آبشار و صخره‌ها به ۱۰۹۰ متر می‌رسد.

  آبشار رامونا

  آبشار دودهساگار (Dudhsagar)

  نام این آبشار که به عنوان یکی از زیباترین آبشارهای دنیا شناخته می‌شود به معنای "دریای شیر" است. از دور، این طور به نظر می‌رسد که به جای آب، در دامنه‌ی کوه، شیر جریان دارد. این آبشار در نزدیکی مرز دو ایالت شناخته‌شده‌ی هند یعنی گوا و کارناتاکا قرار گرفته است. رود Mandovi موجب تشکیل آبشار دودهساگار شده که در فصل‌های بارانی به یکی از قوی‌ترین آبشارهای این کشور تبدیل می‌شود. این آبشار با جنگل‌های زیبایی احاطه شده که مامن گونه‌های مختلفی از پرندگان، حشرات، گیاهان و حیوانات مختلف هستند. این آبشار چهارلایه در مجموع ۳۱۰ متر ارتفاع و ۳۰ متر عرض دارد. کوه‌پیمایی در اطراف این آبشار یکی از فعالیت‌های تفریحی مورد علاقه‌ی گردشگران است.

  آبشار دودهساگار (Dudhsagar)

  آبشار تری‌برگ (Triberg Waterfalls)

  آبشار Triberg یکی از بلندترین آبشارهای آلمان است که در منطقه‌ی جنگل سیاه قرار دارد. این آبشار تقریبا ۱۶۳ متر ارتفاع دارد. رود Gutach در عبور از وسط جنگل سیاه و از روی صخره‌هایی که به طور طبیعی پله پله شده‌اند، عبور می‌کند و این آبشار زیبا را به وجود می‌آورد. شهر کوچک Triberg در انتهای دره واقع است. قدم زدن در مسیرهای پیاده‌روی و صعود از ارتفاعات اطراف، این امکان را به گردشگران می‌دهد که چشم‌انداز زیبایی از آبشار و شهر کوچک و زیبای انتهای دره را نظاره کنند. هر سال بیشتر از نیم میلیون گردشگر از این آبشار دیدن می‌کنند.

  آبشار Triberg

  آبشار گودافوس (Godafoss)

  این آبشار که نامش به معنای "آبشار خدایان" است، عریض بوده و نزدیک به ۱۲ متر ارتفاع دارد. آبشار Godafoss در منطقه‌ی Mývatn در شمال ایسلند قرار گرفته است. این آبشار یکی از زیباترین و دیدنی‌ترین آبشارهای ایسلند به شمار می‌رود و داستان جالبی دارد. طبق افسانه‌ها، پس از اینکه مسیحیت به عنوان مذهب رسمی این منطقه شناخته شد، سردسته‌ی کافرکیشان، مجسمه‌ها و تصاویر چوبی خدایان را به داخل آبشار انداخته است. اسم آبشار خدایان نیز از این افسانه نشات می‌گیرد.

  آبشار Goðafoss

  این فهرست معرفی مجموعه‌ای از آبشارهای شناخته‌ شده و معروف جهان است. سراسر دنیا آبشارهای کوچک و بزرگ فراوانی وجود دارند که می‌توانید برای دیدن یکی از آنها برنامه‌ریزی کنید و از مشاهده‌ی این جلوه‌های بی‌نظیر طبیعت لذت ببرید.

  منبع: Buzzle

  نوع مطلب :
  برچسب ها : مشهورترین آبشارهای دنیا، آبشار آنجل (Angel Falls)،
  لینک های مرتبط :

  آبشار سمیرم ، عروس زیبای زاگرس  اگر دوست دارید، صدای خروش آبشاری پرآب در كوهسار را بشنوید و به تماشای ریزش آب از كوه و لاله‌های سرخ واژگون و شكوفه‌های رنگارنگ و بستر سبز كنار جوی‌ها بایستید، به سمیرم در استان اصفهان بروید و از آنجا پس از پشت سر گذاشتن مسیری 5 كیلومتری به كنار آبشار سمیرم می‌رسید كه از زیباترین و بزرگ‌ترین آبشارهای ایران است.

  آبشار سمیرم

  چشم‌اندازهای طبیعت رنگارنگ آنجا در بهار و اوایل تابستان رویایی‌اند اما در زمستان هم می‌شود به كنار آبشار رفت و در خلوت سكوت، غرش آبشار را با تمام وجود شنید.

  حیف است اهل گردشگری در طبیعت باشیم و آبشار سمیرم را نبینیم. آبشار پرشكوه سمیرم، آبنمای طبیعی چشم‌نوازی است كه در 5 كیلومتری شرق سمیرم واقع در 160 كیلومتری جنوب اصفهان قرار گرفته است.

  آبشار سمیرم

  با عبور از سمیرم به سمت شرق به آبشار زیبای سمیرم می‌رسیم. این آبشار گاهی، البته بندرت، ارتفاعی بیش از 70 متر پیدا می‌كند. آب آبشار از چشمه‌ساران ارتفاعات بالادست آن سرچشمه می‌گیرد و از بالای تخته سنگ صخره‌ای صاف و عظیم به بیرون می‌جهد. پای آبشار فضای سبز وسیعی احداث شده كه هماهنگی چشمگیری با كوه و آبشار و گیاهان و گل‌های طبیعی كوه دارد.

  آب و هوای اینجا در بهار و تابستان مطبوع و روح‌نواز است و گردشگران زیادی را جذب خود می‌كند اما در زمستان هم بویژه اگر هوا خیلی سرد نباشد و برف زیادی زمین را نپوشانده باشد، مشتاقان طبیعت به تماشای آبشار می‌شتابند.  ادامه مطلب


  نوع مطلب :
  برچسب ها : آبشار سمیرم، عروس زیبای زاگرس، مکانهای تفریحی ایران، آبشار نیاسر کاشان آبشار گریت مکانی زیبا با آبشارزیبای آتشگاه لردگان آشنا شویم،
  لینک های مرتبط :

  آبشاری در دل جنگل‌های گیلان) پره سر بزرگ
  عکس آبشار ویسادار,آبشار ویسادار رضوانشهر

  آبشار ویسادار در استان گیلان واقع است

    

  آبشار ویسادار رضوانشهر در موقعیت جغرافیایی E485442 N373526 در استان گیلان واقع است. آبشار ویسادار در 16 کیلومتری شهر پره سر در شهرستان رضوانشهر قرار دارد. ویسادار به معنی سایه درخت بید است و ابهت این پدیده طبیعی زمانی بیشتر می شود که از پایین به آن نگاه کنند، صدای ریزش آب از ارتفاع 15 متری و نیم دایره ای که آب در دل سنگ و صخره برای رسیدن به رودخانه ایجاد می کند ،منظره ی فوق العاده دیدنی است.

  عکس آبشار ویسادار,آبشار ویسادار رضوانشهر

  آبشار ویسادار در 16 کیلومتری شهر پره سر در شهرستان رضوانشهر قرار دارد

   
  راه رسیدن به این آبشار وقتی از رشت به طرف آستارا حركت می كنید باید بعد از رد شدن از انزلی و شهر رضوانشهر به شهر پره سر برسید. سپس از سه راه احمد باید به طرف روستای سِكَرَه سرا كه نام رسمی اش صیقلسرا است،حركت كنید. بعد از عبور از این روستا به آوَوییار می رسید. بعد از عبور از آن روستا به محل آبشار می رسید. ارتفاع این آبشار 15 متر است. از پره سر تا آبشار 15 كیلومتر فاصله هست. پره سر در حد فاصل میان شهرهای رضوانشهر و هشتپر تالش واقع شده است که با رضوانشهر حدود 17 کیلومتر و با هشتپر تالش حدود 30 کیلومتر فاصله دارد و در 100 کیلومتری رشت قرار دارد. بهترین زمان برای سفر به این منطقه ماه های فروردین، اردیبهشت، خرداد، شهریور و مهر است که رطوبت هوا به نسبت کاهش می یابد.


  ادامه مطلب


  نوع مطلب :
  برچسب ها : مجموعه: مکانهای تفریحی ایران عکس آبشار ویسادار،
  لینک های مرتبط :

  عزیز قاسم زاده سرپرست گروه موسیقی سپهراینجانب صلاحیت مراجع ذی صلاح راگرفته بودم

  اختصاصی همای گیلان:چندی پیش خبر ی در یک از سایتها با تیتر”وقتی فرماندار رودسر جلوی موسیقی سنتی رادر دولت تدبیر و امید گرفت”نگاشته شده بودکه در پی آن امیر جانبازی فرماندار رودسر جوابیه ای در این زمینه به پایگاه خبری تحلیلی همای گیلان ارسال نمودودلایل جلوگیری از برگزاری این برنامه راعدم تایید مسئول برگزاری کنسرت توسط مراجع ذی صلاح وشایسته نبود در ایام محرم عنوان کرداما چند نامه به ایمیل پایگاه ما ارسال شده است ما هم به رسم رعایت عدالت وبی طرفی  متن جوابیه وتصویر نامه های مربوطه را در ج می نماییم.

   

  تقریر حقیقت یا تحریف حقیقت ؟
  (نقدی بر جوابیه ی فرماندار محترم رودسر پیرامون لغو کنسرت گروه موسیقی ایرانی سپهر)

  فرماندار محترم شهرستان رودسر در رسانه ی مجازی «املش ما » مطالبی را درباره ی لغو کنسرت گروهموسیقی ایرانی سپهر مطرح کردند که توضیحات ذیل را جهت استحضار خوانندگان محترم ابراز میدارم . امیدوارم دوستان خبرنگار «املش ما » همان گونه که عجولانه و جانبدارانه به دفاع از عملکرد فرمانداری برخاستند و کل خبر رسانه ها را کذب دانستند ، با درج این توضیحات نشان دهند که علی رغم همسویی با
  فرماندار محترم ، حرمت رسانه را پاس میدارند و به وظایف اطلاع رسانی آزاد رسانه کاملاً آشنایی دارند و به آن پایبندند .
  فرماندار محترم درباره ی چرایی لغو کنسرت گروه سپهر دو دیدگاه را ابراز داشته اند که هر دو دیدگاه ضمن اینکه در تناقض با یکدیگر قراردارد ، به طور جداگانه می تواند محل نقد و نزاع باشد . ایشان اصرار ورزیده اند : «فرمانداری طبق قوانین استعلامات از مراجع ذیربط نسبت به مسئول برگزاری کنسرت اقدام نمود و متاسفانه فرد مسئول نتوانست نظر مثبت استعلامات را کسب نماید » در این باره چند نکته قابل توجه است :
  ۱- برای برگزاری این کنسرت همه ی اقدامات قانونی لازم راچنان که درتمام کنسرت ها در طول سالیان مختلف انجام داده بودیم ، پی گرفتیم و مراجع ذی صلاح و قانونی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واماکن ونیروی انتظامی شهرستان رودسر)
  موافقت خود را با برگزاری این کنسرت اعلام نمودند . بنابراین نادیده گرفتن این مجوزها که قانونی است و صحبت نکردن از آن علاوه بر اینکه کاری است غیر اخلاقی ، معنایی جز دور زدن قانون و حاکم کردن سلیقه را درپی ندارد . فرماندار محترم به عنوان عالی ترین مقام تصمیم گیری و تصمیم سازی شهرستان موظف است با استناد به این مجوز های محکم و قانونی پاسدار قانون و قانونگرایی باشد تا در عمل به مهندسی کردن تئوری «تدبیر و امید» دولت محترم آقای روحانی یاری رسانده باشد و مدافع عملی این گفتمان باشد .چنان که سراسر این مصاحبه نشان می دهد ، فرماندار محترم حاکمیت سلیقه را ارجح و صائب تر برگفتمان تدبیر و امید دولت محترم می داند و ا گر چنین است بنا به استناد این مصاحبه ایشان حامل کدام ره آورد «امید»و «تدبیر» هستند ؟
  ۲- اینجانب عزیز قاسم زاده خواننده و سرپرست گروه موسیقی ایرانی سپهر تاکنون در هیچ دادگاه صالحه ای محکومیت قضایی نداشته ام و هم اکنون با رأی اکثریت هنرمندان شهرستان بندرانزلی دبیری شورای هنرمندان موسیقی شهرستان انزلی را عهده دار هستم و تاکنون کنسرت های متعددی در شهرستان های بندر انزلی – رشت – سیاهکل و…
  داشته ام و حتی پس از درگذشت زنده یاد استاد پوررضا برنامه ی تازه به تازه رادیوی سراسری جوان درباره زندگی و آثار استاد پوررضا بااینجانب به گفتگو نشست ، چگونه ممکن است با این همه سابقه ی روشن هنری فرماندار دولت تدبیر و امید با دور زدن قانون تاکید ورزد :«متاسفانه نظرات مراجع پاسخگو درباره ی شخص مسئول برگزاری مثبت
  نبوده » اما هیچ اشاره ای به مجوزه هایی که پیوست این نوشتار است نداشته باشد .
  ۳- فرماندار محترم در فراز دیگری ازمصاحبه ی خود گفته اند :«اعتقادم بر این است نزدیک ماه محرم آن هم ماه سوگواری سالار شهیدان هیچ شهرستانی و هیچ مقام مسئولی موسیقی برگزار نمیکند که ما آن را انجام دهیم و این با منطق شیعی سازگاری ندارد » اولاً اینکه فرماندار محترم در فراز پیشین صحبت خود با نادیده گرفتن مجوزهای قانونی از استعلامات منفی درباره ی من سخن گفته بودند و حال اینکه دراین فراز از صحبت خود با تکیه بر جایگاه مراجع ازعدم سازگاری منطق شیعه سخن گفته اند . ثانیاً : مراجع ذی صلاح و قانونی با بررسی های دقیق و لازم موافقت خود را با برگزاری این کنسرت اعلام داشته بودند و هیچ مرجع دیگری نمیتواند چه با تفسیر شخصی و سلیقه ای خود و چه با پیش کشیدن جریان بزرگ عاشورا ، مانع برگزاری یک برنامه ی قانونی یا درصدد توجیه بی قانونی گردد .
  ثالثاً: بسیاری از قطعات کنسرت سپهر که اشعار و آهنگسازان آن به رویت مراجع
  ذی صلاح برای اخذ مجوز رسیده بود ، قطعاتی بودند که حتی در طول ماه محرم بارها از رادیو و تلویزیون پخش می شود . شعرهای این برنامه از بزرگانی چون ابوسعید ابوالخیر و زنده یاد قیصر امین پور بود . شاعری که مورد توجه و علاقه ی شدید رهبر انقلاب بود .چگونه فرماندار محترم اجرای این برنامه را با این مجوزهای قانونی و این محتوای عرفانی و اسلامی خلاف منطق شیعی دانسته اند ؟
  فارغ از اینکه بسیاری از الحان مذهبی و نوحه و تعزیه برگرفته از موسیقی آوازی ماست و نمی توان موسیقی آوازی ما را در تعارض بادین و مذهب قرارداد ، اما تبیین تئوری منطق شیعی بر عهده ی بزرگان دین ماست . پرسش اینجاست که چگونه می توان با این نگاه بسته ازمنطق فراخ و عظیم شیعه دفاع نمود ؟
  رابعاً: و مهم تر از همه در روزهای ۲۴و۲۵ مهر گروهموسیقی مهر آوا در سالن ارشاد اسلامی رودسر به اجرای برنامه پرداخت چگونه ممکن است گروهی یک روز بعد از آن اجرا ، برنامه داشته باشد و به صورت غیر قانونی از اجرای این برنامه جلوگیری به عمل آید و
  آنگاه کسانی با تمسک ابزاری جستن به مذهب شیعه و عاشورا در صدد توجیه قانون شکنی بر آیند آیا این سیره و روش با معیارهای دینی واخلاقی و اسلامی – شیعی سازگاری دارد ؟
  ۴- فرماندار محترم درپاسخ به اینکه دامنه ی مخالفت ها به جایی رسید که منتقدان با «داس» بنرهای تبلیغاتی گروه موسیقی ایرانی سپهر را پایین کشیدند ، اظهار داشته اند : «به هیچ وجه این کار موردتایید ما نیست و هیچ گونه هماهنگی جهت نصب بنر عذر خواهی با بنده صورت نگرفته بود »پرسش اساسی اینجاست اینکه فرماندار محترم می فرمایند پایین کشیدن بنرها باداس به هیچ وجه مود تأیید شان نیست ، آیا به این معناست که باید از وسیله ی دیگری برای این کار بهره می جستند ؟آیا تهدید تلفنی اینجانب توسط مسئول حراست فرمانداری شهرستان رودسر واعلام اینکه ما دستور دادیم بنرهای شما به زیر افکنده شود و در صورت اصرار شما به برگزاری این کنسرت حکم جلب تو را از دادستان می گیریم ، موردتایید فرماندار محترم است ؟ آیا اساساً تهدید حراست فرمانداری ، فرماندار محترم را وا نمیدارد که ازحقوق شهروندی شهروندان آن هم قبیله ی غمزده ی هنرموسیقی دفاع نمایند ؟نکته ی دیگر اینکه اینجانب برای نصب پرده های عذر خواهی که بدون اسم بردن از هیچ مقام مسئولی ، تنها ازمردم عذر خواسته بودیم ، چندین بار با اعضای محترم شورای شهر واجارگاه و مسئول حراست آن صحبت کردم . اما این پرده ها نصب نشد و نهایتاً برای بارسوم با آقای جوادی مسئول حراست شهر داری صحبت کردم ایشان گفت : از فرمانداری استعلام کردیم و به ما اجازه ی نصب آن ها را نداده اند گفتم آیا امکان دارد بعدها شما زیر حرفتان بزنید و پایین کشیدن بنرها و اکنون عدم نصب پرده های عذر خواهی گروه رامنکر شوید که ایشان گفتند : من حاضرم در هر جا که باشد شهادت دهم که به ما گفته شده که بنرها را پایین بکشیم و پرده ها را نصب نکنیم و من هیچ گاه شهادت دروغ نمیدهم شهرداری کلاچای هم علی رغم اینکه اجازه ی نصب بنرها را گرفته بودیم ، نهایتاً از نصب بنرهای تبلیغاتی گروه به دلیل همین فشارها خودداری ورزید آیا جناب فرماندار این مواردرا تأییدمی فرمایند ؟
  آیا جناب فرماندار تأیید می فرمایند که با بزرگ ترین صدابردار صحنه ای ایران استاد رحیم بقایی که یک شب قبل اجرای ما صدابرداری استاد حسین علیزاده را در ساری عهده دار بودند چه برخوردی شد ؟ صدابرداری که درکارنامه ی خود کار با بزرگانی چون استاد شجریان – پرویز مشکاتیان – علی جهاندار –شهرام ناظری – استاد کسایی – استاد پایور ، – مرحوم ایرج بسطامی – حمید رضا نوربخش – علیرضا افتخاری ، مرحوم محمد نوری ، سالار عقیلی و ده ها هنرمند شناخته شده ی دیگر را دارد و حافظه ی موسیقیایی ما انبانی از ضبط های خاطره انگیز اوست و متاسفانه اجازه ی ورود و نصب دستگاههای صوتی به او داده نشد. آیا این رفتارها موردتاییدفرماندار است که با بی تفاوتی ازکنار آن
  گذشته اند ؟ مساله ای که در صبح اجرا هم با ایشان درمیان گذاشته بودم اما عزم فرمانداری ستیز و عدم اجرای موسیقی سنتی سپهر بود .
  ۵- فرماندار محترم تصریح کرده اند : «اداره ارشاد رودسر طی مکاتبه ای نظر فرمانداری را مبنی بر برگزاری این کنسرت خواستار شده بود که هر چند نیاز به نظر خواهی نبود و
  می توانستند با استعلامات خود نسبت به برگزاری یاعدم آن نظر دهند » اما بخش مهم و حقیقت ماجرا را اعلام نکرده اند که فرمانداری طی نامه ی۳۳/۴۰۴ مورخه ۹/۷/۹۳ نظر مراجع ذی صلاح(فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان رودسر- پاوا – اماکن عمومی ) رادرباره ی کنسرت گروه موسیقی ایرانی سپهر جویا شد که فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان رودسر طی نامه ی شماره ۱۶۷/۲۶/۱۴/۳۳۵۶ و به تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۳ بلامانع بودن برگزاری کنسرت گروه موسیقی سپهر را ابراز کردهاند (پیوست نوشتار)

  Untitled-5
  ۶-نکته ی آخر اینکه : امیدوارم دوستان خبرنگار املش ما به این عبارت خود «رسانه مکان ارزشمندی است و باید خبرهایی که در آن نشر می یابد با واقعیت نزدیک باشد » درعمل وفادار باشند واین توضیحات را به همراه مجوزهای قانونی به رویت خوانندگان محترم برسانند تا سیه روی شودهر که در او غش باشد .

  Untitled-5

  نوع مطلب : عزیز قاسم زاده لیاسی، 
  برچسب ها : عزیز قاسم زاده سرپرست گروه موسیقی سپهراینجانب صلاحیت مراجع ذی صلاح راگرفته بودم، تقریر حقیقت یا تحریف حقیقت ؟، لیالمان روستایی زیبا، خفته در پای کوهی فتان و عشوگر،
  لینک های مرتبط :
   بهار حنجره ام
  شاعر : علیرضا نیرآبادی

  پروانه ها
  از حوصله ام لبریز می شوند،
  و بر تمام وسعت اندیشه ام
  ردپای آهوان است،
  و گاه، سواری،
  كه پرشتاب،
  می گذرد.
  به هر لحظه،
  از خودمی پرسم:
  اگر گلوی من، آبشخور غزالان باشد
  و سینه ام، آشیانه ی پرندگان،
  كسی، آیا مرا فریاد خواهد كرد؟!
  ***********************

  اگر سبزه در زهدان زمین خشکیده ست

  اگر ترانه روییدن بر لبان برگ ماسیده ست

  اگر شبان قطبی را بامدادی نیست

  یک روز چکاوکی می آید

  تا سر سبزی بهار را تخم بگذارد

  آن روز مادر زمین جوان می شود

  چونان عروسی

  به انتظار زایش نخستین

  با نطفه ای از باران و بابونه

  شعر از علیرضا نیرآبادی / برگرفته از وبلاگ ایلیا  نوع مطلب : نیشابور شهرشعر، شعر نو(معاصر)، بیوگرافی شاعران، استاد علیرضا نیرآبادی شاعر ومحقق، 
  برچسب ها : بهار حنجره ام شاعر : علیرضا نیرآبادی، سبزه در زهدان زمین،
  لینک های مرتبط :
  علیرضا نیرآبادی شاعرومحقق ادبیات زاده شهرنیشابور میباشد .ایشان
  لیسانس ادبیات را ازدانشگاه خوارزمی تهران (تربیت معلم سابق)اخذ کرده اند .وهمکلاسی اینجانب صاحب این وبلاگ از سال ٦٨ تا ٧٢ بوده اند علیرضا در همان دوران لیسانس جزو پژوهشگران برتر دانشگاه بودند وهنوزیادم هست که کنفرانس های خوبی درباره شعرمعاصر در دانشگاه برگزار میکردند. شعر اودر همان سالها درمجله رشد ادب فارسی منتشر شد،که آوازه اش را به عنوان یک شاعر باتجربه سر زبانها انداخت.نمیدانم تا آن زمان چه مقدار از شعرهایش را چاپ کرده بودند،ولی تا این اندازه میدانم که شعر او به تایید استاد ،شاعروادیب محقق دکترعبدالحسین فرزاد استادمان میرسید.نیرآبادی فوق لیسانس را هم بعد از آن سالها اخذ کردند وبه عنوان استاد ادبیات در آموزش وپرورش نیشابور تدریس مینمودند.استاد نیرآبادی اکنون بازنشسته آموزش وپرورش هستند.اما معرفی بیشتر ایشان از زبان محقق
  مجید نصر آبادی.
  وی در سال ٦١ خورشیدی نخستین‌ آشنایی خویش را با شاملو در كتاب «ققنوس در باران» تجربه كرد كه البته دهه ٦٠ را دوران مشق شاعری خود توصیف كرد. دو اثر تحقیقی علیرضا نیرآبادی درباره احمد شاملو یعنی كنفرانس معرفی اشعار شاملو در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران در سال ٦٩ با راهنمایی عبدالحسین فرزاد و پایان ­نامه كارشناسی ارشد خویش در سال ٨٤ نتیجه غور وی در شعر و متن زندگی شاملو بوده است.

  سخنران، شاملو را از زبان خویش این­ گونه به تصویر می­ كشد: پدرش حیدر نام داشت که تبار او به گفتهٔ احمد شاملو در شعر «من بامدادم» از مجموعهٔ «مدایح بی­صله» به اهالی کابل بر می ­گشت. مادرش کوکب عراقی شاملو، و از قفقازی ­هایی بود که انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ روسیه، خانواده ­اش را به ایران کوچانده بود.

  به عقیده وی شعر معاصر كشورمان دو آغازكننده دارد كه یكی نیماست و دیگری شاملو. از این میان نیما یوشیج با تحول در شكل ظاهری شعر فارسی آن را از دربار دور كرده و به دامن طبیعت و اجتماع می­ آورد. البته تكانه­ ها و پیش لرزه­ های این رنسانس ادبی در مشروطه به شعر ما خورده بود كه مفاهیم غزل به شدت «اجتماعی» شد و نیما به علت آشنایی با میراث گذشته ادب فارسی و همچنین درك شعر غرب توانست شعر را یكسره از قید و بند عروض و قافیه كه دست و پای شاعر را بسته بود رها كند و حركتی نو را آغاز نماید كه شاملو، اخوان و فروغ رهروان راستین وی بودند اما شاملو در نگاه سخنران توانست دایره محدود شعر را گسترده­ تر كند.

  این پژوهشگر و شاعر نیشابوری می ­گوید: شعر با شاملو توانست به ناگاه فراگیر و اجتماعی شود و شاعران دهه چهل خورشیدی به تمامی در مقابل عظمت شعر وی تحت تاثیر قرار گرفتند. وی می ­گوید: موسیقی شعر شاملو با كنار زدن موسیقی عروضی به موسیقی درونی از طریق واج ­آرایی و تركیب­ پذیری­ های شاعرانه كه مختص شاملوست دست یافته است.

  نوع مطلب : بیوگرافی شاعران، استاد علیرضا نیرآبادی شاعر ومحقق، 
  برچسب ها : استاد علیرضا نیرآبادی شاعر ومحقق علیرضا نیرآبادی،
  لینک های مرتبط :

  آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
  امکانات جانبی
   
   
  بالای صفحه